معلومات
Conseil du laboratoire


التاريخ : 9 April 2018
المكان : Salle 35 - Faculté NTIC
الكلمات المفتاحية
Assemblée générale Bilan Projets de recherche MISC 2018
الوصف

Conseil du laboratoire MISC

  • Date : Lundi 9 avril 2018 à 14h00
  • Lieu : Salle 35 - Faculté NTIC - Université Constantine 2